Menüler

Adana-Karaisalı Körkün Çayı ve Hatay-Dörtyol Deliçay İçin Köprü Projesi İmzalandı

21.03.2018

Sözleşme bedeli 2.459.563,95.-TL olan “Adana-Karaisalı Körkün Çayı Ve Hatay-Dörtyol Deliçay Köprüleri Projesi” DSİ 6. Bölge (Adana) Müdür Vekili Recep Karagözler ve firma yetkilileri tarafından imzalandı.

Proje kapsamında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Adana İli Karaisalı ilçesi ve Hatay İli Dörtyol ilçesinde 1 adet 70 metre açıklıklı, 1 adet 50 metre açıklıklı olmak üzere toplam 2 adet ön germeli prefabrik kirişlerle köprü yaptırılacaktır.

Söz konusu projenin 380 günde tamamlanması hedeflenmektedir.