Menüler

2018/1 DOĞU AKDENİZ HAVZASI YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05.04.2018

2018/1 Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı; Mersin Vali Yardımcısı Abdullah ŞAHİN başkanlığında, Mersin Valiliği Toplantı Salonunda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sekretaryası yükleminde, Karaman Vali Yardımcısı İsmail Hakkı ÇINARSOY, Antalya Vali Yardımcısı Hamdi BOLAT, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir PEHLİVAN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Taner KİMENÇE ve Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü tarafından sekretarya sunumu eşliğinde Doğu Akdeniz Havzası Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına veri girişlerinin irdelenmesi ve Doğu Akdeniz Havzasında yer alan Mersin, Konya, Karaman ve Antalya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar değerlendirildi.

Gündem gereği Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yüklenici firma personeli Çevre Yüksek Mühendisi Esra GİRESUNLU tarafından “Türkiye’ deki İçme Suyu Kaynaklarının Ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” Kapsamında Doğu Akdeniz Havzasındaki Yerüstü Su Kaynakları Ve Arıtma Tesislerinin Durum Değerlendirmesi ve “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.                                                                                                      

Heyet Başkanı ve üyelerin öneri ve görüşleri ile birlikte gerekli kararlar alınarak toplantıya son verildi.