Menüler

Adana İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı İkinci Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

07.05.2019

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen 2019 Yılı İkinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Vali Yardımcısı Murat Süzen, ilçe kaymakamları, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Recep Karagözler, kurul üyelerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Demirtaş, “İl Ve İlçelerimizdeki Kamu Hizmetlerine Büyük Önem Veriyoruz”

2019 yılı yatırım programında merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, yapımına devam edilen projeler ile başlatılması planlanan kamu hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

82 Proje Tamamlandı, 293 Proje Devam Ediyor, 59 Proje İhale, 37 Proje Etüt Aşamasında

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda projeler hakkında bilgiler veren Vali Demirtaş, “2019 yılında, İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, Belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 471 proje uygulanmaktadır. Bu projelerden 82’si tamamlanmış olup, 293 proje devam etmekte, 59 proje ihale aşamasında ve 37 proje de etüt aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar 533 milyon lira olup, 2019 yılı Nisan dönemi itibariyle 3 milyar 318 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu projelerin hazırlanması ve gerçekleşmesinde çaba sarf eden kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

6. Bölge Müdür Yardımcısı Recep Karagözler DSİ Projeleri Hakkında Sunum Yaptı

Adana İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 2. Dönem Toplantısı, yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilme oranları, maliyet ve ödenek tablosunun değerlendirilmesi, yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerde gelinen aşamanın analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ile katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sürdü. Toplantıda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Adana ilinde gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak da 6. Bölge (Adana) Müdür Yardımcısı Recep Karagözler kurul üyelerine sunum yaptı.