Menüler

2019/1 DOĞU AKDENİZ HAVZASI YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31.10.2019

2019/1 Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı; Mersin Vali Yardımcısı Mustafa ATSIZ başkanlığında, Mersin Valiliği Konferans Salonunda, DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğü sekretaryası yükleminde, Karaman Vali Yardımcısı İsmail Hakkı ÇINARSOY, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Cengizhan KILIÇASLAN, DSİ Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü Ayla EFEOĞLU ve Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Vali Yardımcısı Mustafa ATSIZ’ın açılış konuşmasının ardında; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sekretaryası tarafından Doğu Akdeniz Havzası Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına veri girişlerinin irdelenmesi sunumu yapıldı.  Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz Havzasında yer alan Mersin, Konya, Karaman ve Antalya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar da değerlendirildi.

Gündem gereği Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yüklenici Firma Personeli tarafından  “Kullanılmış Sular Projesi” Kapsamında kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesi ve alternatifleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü Ayla EFEOĞLU “Su Elçileri Eğitim Ve Farkındalık Artırma” Teknik Destek Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Heyet Başkanı ve üyelerin öneri ve görüşleri ile birlikte gerekli kararlar alınarak toplantıya son verildi.