Menüler

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRÜNDEN HATAY PROJELERİNDE İNCELEME

31.10.2019

Devlet Su İşleri 6. (Adana) Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet, Bölge Müdür Yardımcısı Emrah Kaplan ve ilgili Şube Müdürlerinden oluşan heyet, DSİ tarafından Hatay ilimizde yapımı devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. Şantiyeler hakkında değerlendirmeler yapan Bölge Müdürü Sarımehmet açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı)

Reyhanlı Barajına 50 m3/sn suyun iletimini sağlayacak olan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı yapımında, 36 km iletim kanalı yapılacaktır. Proje kapsamında bulunan T-2 tünelinin giriş kısmında portal kazı çalışmaları, çıkış kısmında da kazı ve destekleme imalatları yapılmakta olup Tünel 2’nin çıkış kısmın da 135 m ilerleme sağlanmıştır.

Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı

Reyhanlı Barajına yıllık 21 hm3 su temini sağlayacak olan Davutlar Regülatörünün temeli bitmiş olup, regülatör perde ve mekanik aksam imalatları devam etmektedir. Köprü temel ayakları imalatları ve kapama seddesi, forekazık çalışmaları devam etmektedir. İşin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda Davutlar Regülatörü Reyhanlı Barajının dolusavak yapısı olarak çalışacaktır.

Reyhanlı Barajı İkmali

Amik Ovasında 600 000 dekar alanın sulamasını ve 200 000 dekar alanın da taşkından korunmasını sağlayacak olan Reyhanlı Barajı’nda, ikmal işi kapsamında 2.750.000 m3 dolgu yapılmış olup, Gövde dolgusu imalatı ve riprap imalatına devam edilmektedir. Reyhanlı Barajı ikmali işinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Hatay-Altınözü İlçesi Beyaz Çay Deresi Islahı

Hatay ili Altınözü ilçesindeki Beyaz Çay Deresinde 1150 m, Fatikli Deresinde 750 m, Sarılar-1 Deresinde 300 m ve Sarılar-2 Deresinde 300 m olmak üzere toplam 2500 m dere ıslahı yapılacaktır. Çalışmalar kapsamında Beyaz Çay deresi üzerinde KM:0+587 – 0+240 arası harçlı pere kaplama imalatı devam etmektedir.

Hatay-Antakya Asi Nehri Yan  Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali

Hatay ili Antakya İlçe merkezinde yer alan Çekmece Mahallesinden geçen Asi Nehri yan kolu Hanna Deresinde feyezan dönemlerinde taşkın zararlarının önlenmesi amacıyla proje gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 2319 m taban ve şevler çimento harçlı pere kaplaması, muhtelif km’lerde sağ ve sol sahilde yaklaşık 1000 m kargir duvar, sağ ve sol sahilde toplam 1580 m korkuluk imalatı, Ballıöz kolunda tersip Bendi imalatı gerçekleştirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.”