Menüler

DUYURU

14.11.2019

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in değişiklikleri de ihtiva edecek şekilde son hali değerlendirilerek, 2019 yılında Bölge Müdürlüğümüze alınacak işçi kadrolarına yönelik, Türkiye İş Kurumundan gönderilen isim listesi üzerinden sınava katılacak personelin tespitine yönelik 19.11.2019 tarihinde NOTER huzurunda kura çekimi yapılacaktır. 

        Kura çekimine katılmak isteyenler 19.11.2019 tarihi saat 13.30 da DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Seyhan Sami Kayahan Eğitim Tesisleri Seyhan/ADANA adresinde bulunarak, kura çekimini takip edebilirler.

         Kura çekimi sonrası açık iş sayısının dört katı tutarında asil katılımcı, diğer yandan sınava gireceklerden belgelerini ibraz edemeyenlerin yerine yeterli müracaat olması halinde her bir pozisyon için asil sayısı kadar, yeterli müracaat olmaması halinde ise her bir pozisyon için müracaat sayısı kadar sıralı yedek katılımcı belirlenecektir.

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                                        DSİ 6. Bölge Müdürlüğü