Menüler

06.09.2019 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde  1334 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 352'si teknik hizmetler ve 136'sı GİH ile 6'sı avukat,112'sı 657 4/B Geçici Personel, 459'u daimi işçi, 1'i rasatçı, 264'ü 696 KHK Sürekli İşçi ve 4'ü 696 KHK Geçici İşçi olmak üzere genel toplam 1334 personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler  352
Genel İdari Hizmetler  136
Doktor  -
Sağlık Personeli   -
Avukat  6
657 4/B Geçici Personel  112
Daimi İşçi  459
Geçici (Rasatçı)  1
696 KHK Sürekli İşçi  264
696 KHK Geçici İşçi  4
TOPLAM 1334
 
TEKNİK PERSONEL DURUMU
 MÜHENDİS  
İnşaat  72
Makine  20
Elektrik  3
Maden  8
Meteoroloji  6
Kimya  15 
Harita  15
Ziraat  62
Jeoloji  21
Jeofizik  3 
Çevre  14
Orman  4
Endüstri  -
Elektronik  1
Elektrik-Elektronik  10 
Elektronik Haberleşme  3 
Fizik Mühendisi   1
Fizikçi  1 
Mimar  2 
Su Ürünleri  3
Bilgisayar  3         
Şehir Plancısı  1
Meteoroloji ve Malzeme  1
ARA TOPLAM  269
   
TEKNİKER  47
TEKNİSYEN  26
TOPLAM  352