Menüler

30.03.2015 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde  1462 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 310'u teknik hizmetler ve 154'ü GİH ile 1 Sağlık, 3 avukat,81 4C, 910 daimi işçi ve 3 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 1462 personel mevcuttu.

Teknik Hizmetler  310
Genel İdari Hizmetler  154
Doktor  1
Sağlık Personeli   -
Avukat  3
657 4/C Geçici Personel  81
Daimi İşçi  910
Geçici (Rasatçı)  3
TOPLAM 1462
 
TEKNİK PERSONEL DURUMU
 MÜHENDİS  
İnşaat  74
Makine  27
Elektrik  4
Maden  5
Meteoroloji  6
Kimya  5 
Harita  13
Ziraat  60
Jeoloji  14
Jeofizik  4 
Çevre  6
Orman  3
Endüstri  1
Elektronik  2
Elektrik-Elektronik  10 
Elektronik Haberleşme  1 
Fizik Mühendisi   1
Fizikçi  2 
Mimar  2 
Su Ürünleri  1
Bilgisayar  1
Şehir Plancısı  1
TOPLAM  243
   
TEKNİKER  48
TEKNİSYEN  19
TOPLAM  310