Menüler

SULAMA PROJELERİ

   1 304 167 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 834 871 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 742 517 hektar civarındadır.

DSİ ETÜT SONUÇLARI

Etüt Edilen Arazi

        994 694 ha

Sulamaya Elverişli Arazi             

        834 871 ha

(% 84)

Teknik ve Ekonomik Olarak Sulanabilir Arazi

        742 517 ha

(% 75)

İŞLETMEDE OLAN           

       421 377 ha

(% 57)

İŞLETMEDE OLAN PROJELER

MUTASAVVER PROJELER

Yeraltı Suyu (hm3/yıl)

Yerüstü Suyu (hm3/yıl)

Yeraltı Suyu (hm3/yıl)

Yerüstü Suyu (hm3/yıl)

1- Sulama Suyu Temini

475   (%39)

4 286  (%49)

-

3 640  (%41)

2- İçme Kullanma Suyu Temini

538   (% 43)

417   (% 5)

-

346   (% 4)

3- Endüstri Suyu Temini

216   (% 18)

40    (% 1)

-

16   (% 1)

TOPLAM

1 229

4 743

4 002

  TOPLAM

  (Yeraltı + Yerüstü)

 

1 229 hm3/yıl + 4 743 hm³/yıl + 4 002 hm3/yıl  = 9 944 hm3/yıl

Havza / Bölgemiz                    Yerüstü Su Potansiyeli

 

22 000 hm3/yıl / 11 100 hm3/yıl (%79)

 Kurulu Güç (MW)

Enerji Üretimi (GWh/yıl)

İşletme Halinde

2 812,90

10 206,14

(%65)

İnşaat Aşamasında

504,46

1 836,42

(%12)

Planlama Aşamasında

972,54

3 188,43

(%21)

Ön İnceleme Aşamasında

81,25

343,70

(%2)

TOPLAM

4 371,15

     15 574,68

(%100)

 

Havzaların Toplam Yağış Alanı

88 021 km²  (Türkiye’nin %11’i)

Yıllık Ortalama Yağış

812 mm

Ortalama Akış Verimi (Bölge)

9,14 l/s/km³

Yıllık Toplam Yağış (Havza Toplamı)

68 480 hm³/yıl

Yıllık Toplam Yağış (Bölge Toplamı)

29 960 hm³/yıl

Ortalama Akış / Yağış Oranı (Bölge)

0,37

Havza Yerüstü Su Potansiyeli

22 000 hm³/yıl (Türkiye’nin %12’si)

Yeraltı suyu 

1 292 hm³/yıl (Türkiye’nin %9’u)

HAVZALARIN TOPLAM SU POTANSİYELİ

23 292 hm³/yıl (Türkiye’nin %12,5’i