ADANA İLİ , CEYHAN İLÇESİ , KARAKAYALI MAHALLESİ GEÇİCİ YER TESLİMİ

19.02.2024 / Gösterim Sayısı : 342 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüz yatırım programında bulunan, Ceyhan 1. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Karakayalı Mahallesi askı çalışmaları tamamlanmış olup,  Arazi Toplulaştırma Projemizde taşınmaz sahiplerine geçici yer teslimi yapılacaktır.

 

Karakayalı Mahallesinde yapılacak olan geçici yer teslim uygulamalarından dolayı arazi maliklerinin zarar görmemeleri ve uygulamaların gecikmemesi açısından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi  Kullanımı  Kanununa  bağlı  olarak  hazırlanan,  Arazi  Toplulaştırma  ve  Tarla  İçi  Geliştirme Hizmetleri Teknik Talimatının 9.1 Maddesine istinaden yapılacak olan yer teslimi işlemi sırasında, belirtilen koşullara kesinlikle uyulması ve toprak malikleri veya malik sıfatı taşıyan şahıslara ilanen duyurulur.