Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

   1 304 167 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 994 068 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 848 410 hektar civarındadır.

DSİ ETÜT SONUÇLARI

Etüt Edilen Arazi

      1 160 219 ha

Sulamaya Elverişli Arazi             

        994 068  ha

(% 86)

Teknik ve Ekonomik Olarak Sulanabilir Arazi

         848 410 ha

(% 73)

İŞLETMEDE OLAN           

         485 085 ha

(% 57)

 

İŞLETMEDE OLAN PROJELER

MUTASAVVER PROJELER

Yeraltı Suyu (hm3/yıl)

Yerüstü Suyu (hm3/yıl)

Yeraltı Suyu (hm3/yıl)

Yerüstü Suyu (hm3/yıl)

1- Sulama Suyu Temini

475   (%39)

4 286  (%49)

-

3 640  (%41)

2- İçme Kullanma Suyu Temini

538   (% 43)

417   (% 5)

-

346   (% 4)

3- Endüstri Suyu Temini

216   (% 18)

40    (% 1)

-

16   (% 1)

TOPLAM

1 229

4 743

4 002

  TOPLAM

  (Yeraltı + Yerüstü)

 

1 229 hm3/yıl + 4 743 hm³/yıl + 4 002 hm3/yıl  = 9 944 hm3/yıl

Havza / Bölgemiz                    Yerüstü Su Potansiyeli

 

23 613 hm3/yıl / 12 058 hm3/yıl (%79)

 Kurulu Güç (MW)

Enerji Üretimi (GWh/yıl)

İşletme Halinde

3 160

11 418

(%80)

İnşaat Aşamasında

12

29

(%1)

Planlama Aşamasında

1 033

2 800

(%19)

TOPLAM

4 205

14 247

(%100)


     

 

Havzaların Toplam Yağış Alanı(Türkiye sınırlarında)      

72 994 km² 

Yıllık Ortalama Yağış

693 mm

Ortalama Akış Verimi (Bölge)

9,87 l/s/km³

Yıllık Toplam Yağış (Havza Toplamı)

50,60 hm³/yıl

Yıllık Toplam Yağış (Bölge Toplamı)

25,83 hm³/yıl

Ortalama Akış / Yağış Oranı (Bölge)

0,47

Havza Yerüstü Su Potansiyeli

23 613 hm³/yıl

Yeraltı suyu 

1 292 hm³/yıl (Türkiye’nin %9’u)

HAVZALARIN TOPLAM SU POTANSİYELİ

23 292 hm³/yıl (Türkiye’nin %12,5’i