Personel Durumu

06.09.2019 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde  1334 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 352'si teknik hizmetler ve 136'sı GİH ile 6'sı avukat,112'sı 657 4/B Geçici Personel, 459'u daimi işçi, 1'i rasatçı, 264'ü 696 KHK Sürekli İşçi ve 4'ü 696 KHK Geçici İşçi olmak üzere genel toplam 1334 personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler

 352

Genel İdari Hizmetler

 136

Doktor

 -

Sağlık Personeli

  -

Avukat

 6

657 4/B Geçici Personel

 112

Daimi İşçi

 459

Geçici (Rasatçı)

 1

696 KHK Sürekli İşçi

 264

696 KHK Geçici İşçi

 4

TOPLAM

1334

 

TEKNİK PERSONEL DURUMU

 MÜHENDİS

 

İnşaat

 72

Makine

 20

Elektrik

 3

Maden

 8

Meteoroloji

 6

Kimya

 15 

Harita

 15

Ziraat

 62

Jeoloji

 21

Jeofizik

 3 

Çevre

 14

Orman

 4

Endüstri

 -

Elektronik

 1

Elektrik-Elektronik

 10 

Elektronik Haberleşme

 3 

Fizik Mühendisi 

 1

Fizikçi

 1 

Mimar

 2 

Su Ürünleri

 3

Bilgisayar

 3         

Şehir Plancısı

 1

Meteoroloji ve Malzeme

 1

ARA TOPLAM

 269

 

 

TEKNİKER

 47

TEKNİSYEN

 26

TOPLAM

 352