Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Akdeniz Bölgesi'nde yer almakta olup doğusunda 20. (Kahramanmaraş), kuzeyinde 12. (Kayseri), batısında ve kuzeybatısında 13. (Antalya) ve 4. (Konya) Bölge Müdürlükleri, güneyinde ise Akdeniz bulunmaktadır. Güneyden kuzeye gidildikçe yükseltiler artmaktadır. En önemli yükseltilerini Toros ve Nur Dağları oluşturmaktadır. Bölgemizde bulunan tarım arazileri çoğunlukla 100 m kotunun altındaki sahalardan meydana gelmektedir. Bölgemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 4 il ( Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ), 44 ilçe ve 1.637 köy ve mahalle bulunmakta olup 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 5.218.383 kişi yaşamaktadır. Bölge nüfusunun % 35'i kırsal kesimde yaşamaktadır. Bölgemiz Türkiye'nin alan olarak % 5'ini, nüfus olarak % 7,8'ini teşkil etmektedir.

Tarihçe

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nün çekirdeği 1929 yılında o zamanki adı ile SU İŞLERİ REİSLİĞİ'ne bağlı yurdumuzdaki ilk 7 taşra biriminden birisi olarak kurulmuş, daha sonra 25.12.1953'de Resmi Gazetede yayınlanan "Devlet Su İşleri ve Vazifeleri Hakkındaki 6200 sayılı yasa" ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü kurulunca teşkilat Bölge Müdürlüğü şekline dönüştürülmüştür.